Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecná psychologie.

3. 10. 2006

Psychologie - (z řeckých slov: psyché(duše) a logos (nauka))

Je společenská věda, která zkoumá psychiku – tedy vnitřní svět člověka.
Vzniká v 19. století jako samostatná věda, do té doby jako součást filosofie (r.1879 – německý psycholog WUNDT založil psychologickou laboratoř)
Předmětem psychologie je psychika (prožívání, chování)

Hlavní směry ve vývoji psychologie
1. Hlubinná psychologie – zaměřuje se na oblast podvědomí, city, emoce, pudy a tyto činitelé považuje za rozhodující

Sigmund Freud (1856-1939) – z Příbora, z německy mluvící židovské rodiny

působil ve Vídni, zemřel v Londýně-nechal si píchnout morfium od svého lékaře. psychické poruchy jsou způsobeny potlačovanými sexuálními pudy, další příčinou jsou dávné hluboko uložené zážitky, jenž poruchu vyvolávají, ty vzpomínky a pudy se týkají především sexuality a jsou uloženy v lidském podvědomí úkolem psychoanalitika je odhalit co způsobuje tuto poruchu – musí proniknout do vědomí (např. hypnóza, výklad snů)

Podvědomí – potlačované pudy

rané zážitky => problémy, neurózy

Osobnostpotlačené pudy

ego (já) – co nás obklopuje super ego (nad já) – co nás obklopuje

Carl Gustav Jung – švýcarský psycholog

kolektivní podvědomí (archetypu)

Alfred Adlerčlověk není ovládán sexuálním pudem, ale pudem k moci
2. Psychologie chování (behaviorismus = > behaviour = chování) – zaměřuje se pouze na chování s tím, že prožívání je neproživatelné (BLACKBOX = černá schránka = nepřístupná)

Představitelé:

J. B. Watson
E. Ch. Tolman
B.F. Skinner
I. P.Pavlov pokusy se psy ( podmíněný reflex)

3. Tvarová psychologie (gestaltismus) – psychiku vytváří ustálené tvary, ustálené kombinace, duševní procesy musíme vnímat jako celky

Představitelé:

Lewin Köhler

4. Kognitivní psychologie zkoumá vnitřní vztah psychiky, co se děje mezi podnětem a reakcí
5. Humanistická psychologie vzniká v 50. letech v USA, zaměřuje se na psychiku jednotlivce – člověk je tvůrce své existence

Představitelé:

W. Dilthey
E. Spranger

Dělení psychologických věd

1. Základní – obecné otázky

vývojová psychologie ( od narození až po smrt)
psychologie osobnosti
sociální psychologie (komunikace jedince a společnosti)
psychopatologie (zkoumá psychické nemoci)

2. Speciálníspecifické psychologické vědy zkoumají jednotlivé psychologické problémy – zoopsychologie (psychické projevy zvířat)

psychofyziologie – zkoumá jak probíhají nervové procesy (činnost mozku)

3. Aplikované - užité psychické vědy, které se přímo využívají v praxi

klinická psychologie (terapie, léčení)
pedagogická psychologie (řeší otázky výchovy a vzdělání)
psychologie práce (vnitřní schopnost a dovednost, motivace pracovníka, mezilidské vztahy)
forenzní psychologie (chování a prožívání lidí v situacích regulovaných právem, vyšetřování kriminálních případů, soudně znalecká problematika)
psychologie sportu
psychologie umění
vojenská psychologie
ekonomická psychologie
psychologie obchodu
psychologie reklamy
psychologie dopravy
psychologie životního prostředí
poradenská psychologie